Dołżycki Leon

Dołżycki Leon

000

Leon Dołżycki (1888 Lwów – 1965 Kraków)

Marysia

46 x 58 cm
Sygnowany i datowany p.d.: ,Dołżycki 57 ’

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security