Neumann Fritz

Neumann Fritz

5.700,00 

000

Fritz Neumann (1881-1919)

Żołnierze na koniach przejeżdżają prze wieś

Olej/płótnie, 60 x 80 cm
Sygnowany l.d.: ,Fritz Neumann München’