Brand Herman

Brand Herman

6.600,00 

000

Herman Brand  ( 1850 – 1926 )

Przybrzeżne sceny z Bronholm

Olej/ płótno, 60 x 85 cm
Sygnowany i datowany  l.d.: ,I. H.Brand 1893’