Bacciarelli Marcello

Bacciarelli Marcello

000

Marcello Bacciarelli

Studium wołów

Olej na płótnie, 42 x 56 cm

Na odwrocie odręczny napis: „Peint par Marcel de Bacciarelli premier peintre du Roi de Pologne Stanislas Auguste” (Malowany przez Marcelego Bacciarellego, pierwszego malarza króla Polski, Stanisława Augusta).

Obraz jest reprodukowany w „Dzieje Malarstwa w Polskie od XVI do XVIII wieku,, Warszawa 1926, s. 282, il.. 260, Feliks Kopera.